Какво предлагаме

Нашите цели са да Ви предложим обучение, квалификация и реализация на пазара на труда, като същевременно зачитаме Вашите индивидуални потребности, подкрепяме и насърчаваме развитието на Вашата автономност и личностни умения.
Какво предлагаме

Ние Ви предлагаме обучение за придобиване както на степен на професионална квалификация, така и на квалификация по част от професия (модулни обучения) по следните професии и специалности:

  1. Професия “Помощник-възпитател”
  2. Професия “Социален асистент”

  3. Професия “Сътрудник социални дейности”

  4. Професия “Болногледач”

  5. Професия “Здравен асистент”

  6. Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”

  7. Професия “Хлебар-сладкар”

  8. Професия “Организатор на обредно-ритуални дейности”

Ако имате знания и умения, които сте получили чрез самообучение, курсове, стаж или чрез професионален опит, но нямате документ, при нас можете да получите свидетелство за валидиране на професионална квалификация, както и удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия след полагане на съответните изпити.