Квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация по част от професията „Социален асистент“, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402

Изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията „Социален асистент“, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402:

  • изпит за частта по теория: 22.10.2023 г., 11:30 часа;
  • изпит за частта по практика: 22.10.2023 г., 13:30 часа.

Място на провеждане:

Дом за стари хора, с. Баня, общ. Нова Загора

Крайна дата за обявяване на резултатите:

27.10.2023 г.