Модулни обучения

Ние извършваме обучения за придобиване на квалификация по част от професия и за актуализиране или разширяване на вече придобита професионална квалификация.

Това са обучения, на които можете да придобиете определена част от знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за следните професии и специалности:

  1. Професия “Помощник-възпитател”
  2. Професия “Социален асистент”

  3. Професия “Сътрудник социални дейности”

  4. Професия “Болногледач”

  5. Професия “Здравен асистент”

  6. Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”

  7. Професия “Хлебар-сладкар”

  8. Професия “Организатор на обредно-ритуални дейности”

Учебните програми за обученията са пряко свързани с част от държавно одобрените програми за съответните професии и съответстват напълно на образователните стандарти.

Ние предлагаме програми, разработени по наша преценка.

Готови сме също така да разработим и уникална програма, която е изцяло съобразена с потребностите на Вашата организация.

Какъв документ ще получите?

След успешно завършване на съответното обучение, Вие получавате удостоверение за професионално обучение, с което получавате достъп до пазара на труда както в България, така и в Европейския съюз.

Удостоверението се издава по образец, одобрен от Министерството на образованието и науката.

Продължителността на обученията варира според конкретната програма.