Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Искате да презаредите себе си, живота си, реализацията и щастието си? Можете да го направите още днес, като започнете от самото начало.

В нашия Център за професионално обучение Ви предлагаме това начало чрез нашите обучения по професии и специалности, които са практични, с конкретна реализация и възможности за развитие.

Без губене на време!

Професия “Болногледач”
Специалност “Здравни грижи”
Професия “Здравен асистент”
Специалност “Здравни грижи”
Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”
Специалност “Производство на захар и захарни изделия”
Професия “Организатор на обредно-ритуални дейности”
Специалност “Организация на весели обредно-ритуални дейности”