Подкрепено вземане на решение като модел на социална работа през правата на човека

Дистанционна форма на обучение

В настоящото обучение ще бъде представен моделът на Подкрепено вземане на решение, който е базиран на модел на социална работа, основан на правата на човека. Съдържа съвременни теоретични постановки и практическа подготовка, които обясняват необходимостта от възникване, прилагане и развитие на практика на модела на Подкрепено вземане на решение за реализиране на самостоятелно упражняване на права на хората с интелектуални затруднения.

В съдържанието на курса се предвижда още работа и подобряване на разбирането и прилагането на ЗСУ и неговите услуги, които имат пряка връзка с Подкрепено вземане на решение.

Лектори:

Росица Савова
Координатор на програми за възрастни в социална услуга за хора с аутизъм; консултант по подкрепено вземане на решение

Надя Шабани
Юрист, директор на Български център за нестопанско право

За кого е предназначено обучението?

Обучението е подходящо за групи професионалисти с опит в социалната и клинична работа с хора с увреждания в широк спектър (невроразвитийни разстройства, интелектуални затруднения, нарушения в комуникацията и др.) – специални педагози, психолози, социални работници, социални асистенти и други близки хуманитарни специалности.

Продължителност

Обучението е 32 учебни часа и включва:

  • 5 обучителни онлайн сесии по 4 часа;
  • 8 часа практически обучителни сесии в конкретна социална услуга.

Период на провеждане

От 30 май до 27 юни – всеки вторник от 14:00 до 18:00 часа

Формат

Интерактивен, дискусионен, презентационен; метод – през реален опит.

Цели и предмет на обучението

В рамките на обучението участниците ще придобият знания и умения за:

  • прилагане на Подкрепено вземане на решение с цел повишаване самостоятелността и упражняването на права от хората с интелектуални затруднения;
  • конкретен модел за социална работа, който е основан на концепцията за правата на човека;
  • работа с конкретни практически инструменти за прилагане на Подкрепено вземане на решение;
  • за социална работа през модела на правата и за нов подход за подкрепа на хора с увреждания да вземат решения.

Програмата за обучението можете да разгледате тук.

Такса участие: 380 лв.

Участниците в обучението ще получат кратки материали по всяка тема, презентации за самоподготовка, чрез които ще бъдат затвърдени и упражнени конкретно придобитите знания в рамките на курса.

Обучението завършва с изпитен тест за проверка на знанията и със сертификат от „Център за развитие и успех“ ООД.

След завършване на обучението можете да подадете документи за участие в процедура по валидиране и получаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.

За да се регистрирате за участие, моля да попълните регистрационния формуляр тук!