Професия “Болногледач”
Специалност “Здравни грижи”

Изберете кариера на личен асистент и болногледач!

Какво ще получите?

След успешно завършване на обучението ще получите втора степен на професионална квалификация. Документът е признат както в България, така и във всички държави в Европейския съюз и се издава по образец на Министерството на образованието и науката.

Къде можете да работите?

В държавни, общински и частни лечебни заведения, в това число болници за продължително лечение и рехабилитация, хосписи, частни домове, различни социални услуги за подкрепа на възрастни и деца – дневни центрове и центрове за настаняване от семеен тип, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и др.

Какво ще учите?

В поредица от теоретични и практически занимания ще научите:

  • каква е организацията на работата при подкрепата на пациентите;
  • кои са основните правила и принципи при грижите за пациентите;
  • как да осигурявате техния психически комфорт;
  • как да оказвате първа помощ;
  • как да се грижите за дете съобразно заболяването и състоянието му и при спазване на предписанията на медицинските специалисти;
  • как да комуникирате със семейството и близките, както и със социалните и здравните служби;
  • различни методики за подобряване качеството на живот на пациента и др.

И още – за да се чувствате уверени в работата си и да развивате себе си и Вашата кариера, ще Ви научим на важните неща в предприемачеството, икономиката и комуникацията на чужд език по професията.

Ще получите достатъчно знания и умения, така че да сте подготвени за работа в реална работна среда.

Всичко това за 660 часа, които ще искате да започнете още от днес, защото ще променят всичко за Вас!
Започваме всеки първи понеделник на месеца.

Как ще учите?

Ние Ви предлагаме различни форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна, задочна, индивидуална или самостоятелна.

Кой ще Ви преподава?

Само доказани професионалисти от практиката.

Какво образование трябва да имате, за да можете да се запишете за това обучение?

Завършен първи гимназиален етап/10. клас.

Такса за обучение за целия период в задочна или самостоятелна форма на обучение: 1300 лв.

Такса за обучение за целия период в дистанционна или индивидуална: 1700 лв.

Такса за обучение за целия период в дневна или вечерна форма на обучение: 1980 лв.

За повече информация или записване, моля, попълнете регистрационния формуляр тук или ни пишете на office@razvitieiuspeh.com.