Професия „Помощник-възпитател“
Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

Изградете кариера на детегледачка, бавачка, помощник-възпитател или гувернантка!

Какво ще получите?

След успешно завършване на обучението ще получите трета степен на професионална квалификация. Документът е признат както в България, така и във всички държави в Европейския съюз и се издава по образец на Министерството на образованието и науката.

Къде можете да работите?

Навсякъде, където има нужда от пълноценна грижа за децата – във всички образователни институции и организации (ясли, детски градини, училища, занимални, детски центрове и др.), в домашни условия, в неправителствения сектор, в различни социални услуги за деца – дневни и кризисни центрове, центрове за настаняване от семеен тип и др.

Какво ще учите?

В поредица от теоретични и практически занимания ще научите:

  • кои са новите модели за работа с деца;
  • кои са различните стилове на възпитанието;
  • какви са общите проблеми на детското развитие;
  • коя е подходящата среда за дейности и игра в помещението и/или на открито.

Ще натрупате опит в отглеждането на детето от раждането до края на началната училищна възраст съобразно специфичните характеристики на детското развитие, възрастовите и индивидуалните особености на децата и изискванията за създаване на безопасни условия. Ще Ви дадем и техники за справяне при кризисни ситуации и познания за долекарска помощ.

И още – за да се чувствате уверени в работата си и да развивате себе си и Вашата кариера, ние Ви даваме допълнителни знания и умения по предприемачество, етикет, комуникативна култура и чужд език по професията.

Ще получите достатъчно знания и умения, така че да сте подготвени за работа в реална работна среда.

Всичко това за 960 часа, които ще искате да започнете още от днес, защото ще променят всичко за Вас!
Започваме всеки първи понеделник на месеца.

Как ще учите?

Ние Ви предлагаме различни форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна, задочна, индивидуална или самостоятелна.

Кой ще Ви преподава?

Само доказани професионалисти от практиката.

Какво образование трябва да имате, за да можете да се запишете за това обучение?

Завършен 12. клас (тоест ако сте допуснати, но по някаква причина не сте се явили или не сте завършили успешно зрелостните изпити) или завършено средно образование.

Такса за обучение за целия период в задочна или самостоятелна форма на обучение: 1300 лв.

Такса за обучение за целия период в дистанционна или индивидуална: 1700 лв.

Такса за обучение за целия период в дневна или вечерна форма на обучение: 1980 лв.

За повече информация или записване, моля, попълнете регистрационния формуляр тук или ни пишете на office@razvitieiuspeh.com.