Професия “Сътрудник социални дейности”
Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”

Изберете кариера на сътрудник социални дейности!

Какво ще получите?

След успешно завършване на обучението ще получите трета степен на професионална квалификация. Документът е признат както в България, така и във всички държави в Европейския съюз и се издава по образец на Министерството на образованието и науката.

Къде можете да работите?

В различни социални услуги – центрове за работа с деца и семейства в риск, както и в други социални услуги, в дирекциите за социално подпомагане, в социалните служби на общините, в организации за семейно планиране, „на терен“ в дома, в семейството.

Какво ще учите?

В поредица от теоретични и практически занимания ще научите:

  • как да работите с деца и семейства в риск, за да могат те по-лесно да се социализират;
  • кои са индивидуалните особености на психическото развитие на децата през различните възрастови периоди;
  • как да провеждате групова и индивидуална социална работа;
  • как да изградите професионално отношение към проблемите на семейството, отглеждането, формирането и развитието на децата в него;
  • как да работите в екип с медицинско лице, психолог, педагог, юрист, за да решите проблемите на лицата и семействата в риск;
  • как да решавате конфликти и др.

И още – за да се чувствате уверени в работата си и да развивате себе си и Вашата кариера, ще Ви научим на важните неща в предприемачеството, икономиката и дори ще Ви помогнем с общуването на чужд език по професията.

Ще получите достатъчно знания и умения, така че да сте подготвени за работа в реална работна среда.

Всичко това за 960 часа, които ще искате да започнете още от днес, защото ще променят всичко за Вас!
Започваме всеки първи понеделник на месеца.

Как ще учите?

Ние Ви предлагаме различни форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна, задочна, индивидуална или самостоятелна.

Кой ще Ви преподава?

Само доказани професионалисти от практиката.

Какво образование трябва да имате, за да можете да се запишете за това обучение?

Завършен 12. клас (тоест ако сте допуснати, но по някаква причина не сте се явили или не сте завършили успешно зрелостните изпити) или завършено средно образование.

Такса за обучение за целия период в задочна или самостоятелна форма на обучение: 1300 лв.

Такса за обучение за целия период в дистанционна или индивидуална: 1700 лв.

Такса за обучение за целия период в дневна или вечерна форма на обучение: 1980 лв.

За повече информация или записване, моля, попълнете регистрационния формуляр тук или ни пишете на office@razvitieiuspeh.com.