Професия “Социален асистент”
Специалност “Подпомагане на деца”

Изберете кариера на социален асистент на деца!

Какво ще получите?

След успешно завършване на обучението ще получите втора степен на професионална квалификация. Документът е признат както в България, така и във всички държави в Европейския съюз и се издава по образец на Министерството на образованието и науката.

Къде можете да работите?

В държавни, общински и частни институции и организации, предоставящи социални услуги и консултиране – дневни центрове за деца, лечебни заведения, частни домове.

Можете също така да намерите реализация в ясли, детски градини и училища, както и навсякъде, където има нужда от пълноценна грижа за децата и работни позиции за детегледачки, бавачки и гувернантки.

Какво ще учите?

В поредица от теоретични и практически занимания ще научите:

  • кои са индивидуалните особености на психическото развитие на децата през различните възрастови периоди;
  • как да работите самостоятелно и в екип с децата през различни възрастови периоди;
  • как да работите с деца със специални образователни потребности;
  • как да общувате и да предоставяте подкрепа и грижи за децата, съобразени с особеностите на тяхното психическо, физическо, социално и емоционално развитие;
  • как да организирате занимания, подходящи за интересите, потребностите и възможностите на детето, като спазвате изискванията на родителите и програмите на други специалисти, занимаващи се с него;
  • кои са критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и др.

И още – за да се чувствате уверени в работата си и да развивате себе си и Вашата кариера, ще Ви научим на важните неща в предприемачеството, икономиката и комуникацията на чужд език по професията.

Ще получите достатъчно знания и умения, така че да сте подготвени за работа в реална работна среда.

Всичко това за 660 часа, които ще искате да започнете още от днес, защото ще променят всичко за Вас!
Започваме всеки първи понеделник на месеца.

Как ще учите?

Ние Ви предлагаме различни форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна, задочна, индивидуална или самостоятелна.

Кой ще Ви преподава?

Само доказани професионалисти от практиката.

Какво образование трябва да имате, за да можете да се запишете за това обучение?

Завършен първи гимназиален етап/10. клас.

Такса за обучение за целия период в задочна или самостоятелна форма на обучение: 1300 лв.

Такса за обучение за целия период в дистанционна или индивидуална: 1700 лв.

Такса за обучение за целия период в дневна или вечерна форма на обучение: 1980 лв.

За повече информация или записване, моля, попълнете регистрационния формуляр тук или ни пишете на office@razvitieiuspeh.com.