Професия “Социален асистент”
Специалност “Подпомагане на възрастни”

Изберете кариера на социален асистент на възрастни!

Какво ще получите?

След успешно завършване на обучението ще получите втора степен на професионална квалификация. Документът е признат както в България, така и във всички държави в Европейския съюз и се издава по образец на Министерството на образованието и науката.

Къде можете да работите?

В държавни, общински и частни институции, предоставящи социални услуги и консултиране – лечебни заведения, хосписи, частни домове, дневни центрове и центрове за настаняване от семеен тип.

Какво ще учите?

В поредица от теоретични и практически занимания ще научите:

  • какви са подходите в семейното консултиране;
  • какви са особеностите на развитието на възрастните в различните етапи от техния живот и как да разпознавате спецификата в потребностите на хората през отделните периоди;
  • как да формирате собствени идеи за ефективно общуване с представителите на различните възрастови групи;
  • как да съдействате за поддържане и разширяване на социалните контакти и интересите на възрастния човек;
  • кои са основните симптоми при различни видове заболявания;
  • какви са моделите на работа в конфликтни ситуации;
  • как да се справяте със стреса и да прилагате превантивни мерки срещу професионалното прегаряне и др.

И още – за да се чувствате уверени в работата си и да развивате себе си и Вашата кариера, ще Ви научим на важните неща в предприемачеството, икономиката и комуникацията на чужд език по професията.

Ще получите достатъчно знания и умения, така че да сте подготвени за работа в реална работна среда.

Всичко това за 660 часа, които ще искате да започнете още от днес, защото ще променят всичко за Вас!
Започваме всеки първи понеделник на месеца.

Как ще учите?

Ние Ви предлагаме различни форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна, задочна, индивидуална или самостоятелна.

Кой ще Ви преподава?

Само доказани професионалисти от практиката.

Какво образование трябва да имате, за да можете да се запишете за това обучение?

Завършен първи гимназиален етап/10. клас.

Такса за обучение за целия период в задочна или самостоятелна форма на обучение: 1300 лв.

Такса за обучение за целия период в дистанционна или индивидуална: 1700 лв.

Такса за обучение за целия период в дневна или вечерна форма на обучение: 1980 лв.

За повече информация или записване, моля, попълнете регистрационния формуляр тук или ни пишете на office@razvitieiuspeh.com.