Професия “Здравен асистент”
Специалност “Здравни грижи”

Изберете кариера на здравен асистент!

Какво ще получите?

След успешно завършване на обучението ще получите трета степен на професионална квалификация. Документът е признат както в България, така и във всички държави в Европейския съюз и се издава по образец на Министерството на образованието и науката.

Къде можете да работите?

В държавни, общински и частни лечебни заведения, в това число болници за продължително лечение и рехабилитация, в хосписи, частни домове, различни социални услуги за подкрепа на възрастни и деца – дневни центрове и центрове за настаняване от семеен тип, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и др. Също така можете да намерите реализация и като асистенти на лекари по дентална медицина.

Какво ще учите?

В поредица от теоретични и практически занимания ще научите:

  • кои са структурните и функционалните връзки в човешкото тяло;
  • кои са основните принципи на здравословното хранене и специфичните особености на хранене при различни заболявания;
  • как да разпознавате основните симптоми на най-честите заболявания;
  • каква е организацията на медицинската помощ и кои са принципите за добра здравна грижа;
  • как да извършвате общи грижи при различни заболявания и състояния;
  • как да контактувате с пациентите и да оказвате психологическа подкрепа;
  • какви методики да прилагате за подобряване качеството на живот на пациента и др.

И още – за да се чувствате уверени в работата си и да развивате себе си и Вашата кариера, ще Ви научим на важните неща в предприемачеството, икономиката и дори ще Ви помогнем с общуването на чужд език по професията.

Ще получите достатъчно знания и умения, така че да сте подготвени за работа в реална работна среда.

Всичко това за 960 часа, които ще искате да започнете още от днес, защото ще променят всичко за Вас!
Започваме всеки първи понеделник на месеца.

Как ще учите?

Ние Ви предлагаме различни форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна, задочна, индивидуална или самостоятелна.

Кой ще Ви преподава?

Само доказани професионалисти от практиката.

Какво образование трябва да имате, за да можете да се запишете за това обучение?

Завършен 12. клас (тоест ако сте допуснати, но по някаква причина не сте се явили или не сте завършили успешно зрелостните изпити) или завършено средно образование.

Такса за обучение за целия период в задочна или самостоятелна форма на обучение: 1300 лв.

Такса за обучение за целия период в дистанционна или индивидуална: 1700 лв.

Такса за обучение за целия период в дневна или вечерна форма на обучение: 1980 лв.

За повече информация или записване, моля, попълнете регистрационния формуляр тук или ни пишете на office@razvitieiuspeh.com.