Валидиране на знания и умения

Имате знания и умения, които сте получили чрез самообучение, курсове, стаж или чрез професионален опит, но нямате документ?

Имаме решение и за Вас.

След полагане на изпити при нас можете да получите свидетелство за валидиране на професионална квалификация, както и удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.

Какво е валидирането?

Това е процедура, при която се установява дали професионални знания и умения, които сте придобили чрез курсове, самостоятелно учене или дори стаж, отговарят на изискванията за признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия.

Чрез валидирането Вие можете да си намерите по-лесно работа, за която се изисква документ за квалификация по професия, както и да добавите допълнителни умения към Вашата професионална автобиография.

Център за професионално обучение към “Център за развитие и успех” ООД извършва валидиране на знания, умения и компетентности по реда на чл. 40 от ЗПОО и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по следните професии и специалности:

  1. Професия “Помощник-възпитател”
  2. Професия “Социален асистент”

  3. Професия “Сътрудник социални дейности”

  4. Професия “Болногледач”

  5. Професия “Здравен асистент”

  6. Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”

  7. Професия “Хлебар-сладкар”

  8. Професия “Организатор на обредно-ритуални дейности”

Етап 1

За да организираме процедури за валидиране, трябва да подадете професионална автобиография и заявление. Можете да го направите на място в офиса ни, както и да го попълните и изпратите на нашия имейл office@razvitieiuspeh.com.

За да докажете знанията и уменията, които сте придобили чрез опит, стаж или друго обучение, трябва да ни представите копия на документи, които притежавате. Това могат да бъдат трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения и др.

Етап 2

След като получим Вашето заявление, ние ще се свържем с Вас, за да уточним останалите детайли във връзка с процедурата.

Етап 3

Въз основа на подадените документи и проведения с Вас разговор, ние ще определим окончателно професионалното направление и професията, по които да проведем процедура за валидиране.

Следва сравняване на предварително заявените умения с резултатите от ученето, включени в държавния образователен стандарт за квалификация.

В случай че има несъответствие между знанията и уменията, които вече сте придобили, и тези, които се изискват, ще Ви насочим към допълнително обучение. Можем да го организираме за Вас както чрез самостоятелна подготовка, така и чрез включването Ви в курс. Възможно е да комбинираме и двата варианта.

Допуска се и допълнително практическо обучение – при нас в Центъра за професионално обучение към “Център за развитие и успех” ООД, на Вашето работно място или на друго работно място при Вашия работодател, на подходящо работно място при друг работодател. Възможно е практическото обучение да съчетава всички тези възможности.

Можем да организираме допълнителното обучение по теория и практика индивидуално или в група в зависимост от Вашето желание.

Етап 4 (прилага се в случай че се налага допълнително обучение)

След допълнителното обучение извършваме проверка на придобитите знания, умения и компетентности.

Етап 5

Полагане на изпити по теория и практика на професията в удобно за Вас време.