Екип

Нашият екип се състои от доказани експерти с различни и допълващи се умения и професионален опит:

  • педагози

  • медицински специалисти

  • логопеди

  • психолози

  • преподаватели от висшите училища

  • специалисти в сферата на:

   • социалните услуги

   • комуникациите

   • управление на образованието

   • управление на човешките ресурси и кариерно развитие и др.