История

Център за професионално обучение към „Център за развитие и успех“ ООД притежава лицензия №2023121612, издадена от Националната  агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

„Център за развитие и успех“ ООД е създадено през 2007 г. под наименованието Meetings&Events Creators.
Първоначалната му основна дейност е свързана с организиране на обучения, семинари, конференции и други събития, като си партнира с редица държавни и общински институции, както и с частни компании. В продължение на няколко години работи като подизпълнител на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ International Services – Succursale, Brussels ) по договор с Европейската комисия за организиране на обучения в България.

През 2022 г. Дружеството доразвива дейността си и приема за своя кауза подкрепата за личностно развитие.

Така се „ражда“ и новото наименование – „Център за развитие и успех“, както и визията „Работим за бъдеще, което си струва да живеем“.

А подготовката за бъдещето и пътят към успешния и щастлив човек минават през подкрепата и образованието, което вече се превърна в непрекъснат процес през целия живот.