Мисия

Да се погрижим за всеки – като зачитаме неговите индивидуални потребности и насърчаваме развитието на неговата автономност и личностни умения.