Име

  Презиме

  Фамилия

  Телефонен номер

  Имейл адрес

  Адрес

  Националност

  Пол

  Семейно положение

  Дата на раждане

  Ниво на владеене на чужд/и език/езици

  Образование

  Имате ли деца?

  Възраст на децата

  Допълнителни квалификации (придобити компетентности по алтернативни методики на обучение - напр. Монтесори,
  Валдорфска педагогика и др., работа с деца със специални образователни потребности, работа с талантливи деца,
  ранно детско развитие, първа помощ, чужди езици и т.н.)

  Вашият опит в отглеждането и
  възпитанието на деца

  Имате опит в отглеждането и
  възпитанието на

  Притежавате ли свидетелство за
  управление на МПС?

  Пушите ли?

  Какво е отношението Ви към
  домашните любимци?

  Уточнение

  Желана заетост

  Уточнение

  Възможност за поемане на ангажименти
  извън договореното работно време

  Желаете ли да се включвате и в
  ежедневни домакински дейности?

  Уточнение

  Какво възнаграждение желаете?

  Желаете ли да се включите в допълнителни квалификационни курсове?

  Моля, прикачете автобиография и актуална снимка!

  Моля, прикачете препоръки!

  Допълнителна информация


  Забележка: Изпращането на регистрационния формуляр не Ви обвързва със заплащане на такса.