Име

  Презиме

  Фамилия

  Телефонен номер

  Имейл адрес

  Адрес

  Откога желаете да наемете детегледачка?

  Брой деца

  Възраст и пол на детето/децата

  Специални потребности

  Вид заетост

  Изискване за образование на детегледачката

  Изискване за специални умения и квалификации (Методики на обучение, чужд език, квалификация съгласно изискванията за
  получаване на компенсации за неприети деца в детски градини и др.)

  Желаете ли да има предишен опит в
  отглеждането и възпитанието на деца?

  Имате ли специални изисквания към
  работата на детегледачката?

  Детайли за работния ангажимент:

  Дни

  Часове

  Домакински ангажименти

  Други изисквания

  Желаете ли Вашата детегледачка да поема ангажименти извън договореното работно време?

  Какво заплащане предлагате?

  Трудов/граждански договор:

  Уточнение

  Желаете ли детегледачката да притежава свидетелство за управление на МПС?

  Имате ли домашни любимци? В случай на положителен отговор, моля посочете какви.

  Допълнителна информация


  Забележка: Изпращането на регистрационния формуляр не Ви обвързва със заплащане на такса.