Кога да заведем детето на логопед?

Психомоторно, когнитивно и езиково-говорно развитие на децата. Превенция на комуникативните нарушения. Развиващи игри за деца

За кого е предназначен курсът?

Обучението е предназначено за детегледачки, бъдещи и настоящи родители, учители, както и за всеки от Вас, който проявява интерес към пълноценната грижа за детето.

Основни теми:

  • Основни етапи в психомоторното, когнитивно, социално- емоционално и езиково-говорно развитие на децата
  • Комуникативни нарушения в детска възраст
  • Превенция на комуникативните нарушения- практически съвети, развиващи игри за деца
  • Развитие на детската реч през всички етапи – ранни маркери за нарушения в развитието. Кога е нужно да се потърси логопед?

!!! Обучението включва теоретична и практическа част.

Лектор: Виолета Бонева
Логопед

Виолета Бонева е магистър-логопед с 23-годишен опит по специалността.

Сфери на експертиза – диагностика, превенция и корекция на нарушения в устната и писмената реч.

Кога?

Курсът ще се проведе на 18 март 2023 г. от 11 до 14 часа.

Къде?

гр. София, ул. “Ами Буе” №44-46

Такса участие: 70 лева

Всеки завършил курса участник получава сертификат от „Център за развитие и успех“ ООД.

За да се регистрирате за участие, моля да попълните регистрационния формуляр тук!