Развитие, грижа и общуване с детето – стратегии за успешност

За кого е предназначен курсът?

Обучението е предназначено за детегледачки, бъдещи и настоящи родители, социални асистенти, както и за всеки от Вас, който проявява интерес към пълноценната грижа за детето.

Основни теми, свързани с ранното детско развитие, които ще бъдат засегнати:

  • Физическо развитие на детето (неврологично съзряване, маркери за типично развитие, стратегии за стимулиране на физическото развитие)
  • Споделено внимание и общуване – стратегии за насърчаване на социалните и комуникативни умения на детето
  • „Детето в света на възрастните“ – стъпки и правила при овладяването на умения за самостоятелност и справяне с дейностите от ежедневния живот (кога, колко и защо да искаме от детето)
  • „Личността на детето“ – емоционално развитие на детето (страхове, фиксации, личностови особености) и стратегии за стимулиране на уменията за регулация на емоциите и поведението.

!!! Обучението включва теоретична и практическа част.

Лектор: Анна Динчева
Сензорен терапевт/ерготерапевт

Анна Динчева е магистър по специална педагогика с 13-годишна практика в работата с деца. Към момента е ръководител на Комплексна програма по сензорна интеграция и ерготерапия към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, София-град.

Сфери на експертиза:

  • ранно детско развитие и интервенция;
  • ерготерапия и сензорна терапия SIAT;
  • визуална подкрепа.

Кога?

Курсът ще се проведе на 25 февруари от 11 до 14 часа.

Къде?

гр. София, хотел „Форум“ (бул. „Цар Борис III“ 41), зала „Форум“

Такса участие: 70 лева

Всеки завършил курса участник получава сертификат от „Център за развитие и успех“ ООД.

За да се регистрирате за участие, моля, попълнете регистрационния формуляр тук!